ควันธูป อันตรายเทียบเท่า PM2.5

ควันธูป

สารบัญ

ควันธูปอันตรายเทียบเท่า PM 2.5

วิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากควันธูป

สรุป

สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ

ควันธูปอันตรายเทียบเท่า PM 2.5

ควันธูป ธูปที่เผาไหม้ จะปล่อยฝุ่นละออง และสารพิษออกมามากมาย สารที่เกิดขึ้นจากการจุดธูปเทียนมาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น กาว สี น้ำหอมเคมี เป็นต้น ซึ่งได้มีงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า การจุดธูปเพียง 3 ดอก ทำให้เกิดมะเร็งเทียบเท่ากับการสูดควันรถบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งอีกด้วย

เทศกาลตรุษจีน ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่จะต้องทำพิธีบูชาเทพเจ้าและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งตามธรรมเนียมจะมีการจุดธูป ,เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ,และการจุดประทัด แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดควันที่มีสารมลพิษ และมีความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งปอดไม่แตกต่างจากควันบุหรี่

ควันธูป
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า ควันธูป จากการจุดธูปเพียง 3 ดอก ทำให้เกิดมะเร็งเทียบเท่ากับการสูดควันรถบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งอีกด้วย

การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการเกิดโรคมะเร็งปอด แต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะมีการจุดธูป จุดประทัดและเผากระดาษเงิน กระดาษทองกันจำนวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเทียบเท่ากับควันบุหรี่เช่นกัน

เนื่องจากการเผาไหม้ของควันธูป ประทัด และกระดาษจะทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ประกอบกับในธูปยังพบสารก่อมะเร็งมากถึง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ผู้ที่ได้รับสัมผัสเป็นเวลานานจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้าย โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดได้ นอกจากนี้ยังมีสารที่เป็นมลพิษอื่น ๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ผู้ที่สูดดมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เกิดการจาม ไอ ระคายคอ หายใจลำบาก ปวดศีรษะ หรือแม้แต่ควันธูปเข้าตาก็อาจทำให้แสบตา น้ำตาไหลได้

ถึงแม้งานวิจัยทั่วไปจะระบุไว้ ว่าต้องมีการสัมผัสหรือสูดดมเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 10 ปี แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม หรือระบบการระบายอากาศในสถานที่จุดธูป ประทัด และเผากระดาษ หากระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เมื่อมีการจุดธูป ประทัด หรือเผากระดาษ ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด โรคถุงลมโป่งพอง หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เพราะบุคคลกลุ่มนี้มีกลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายไม่เหมือนปกติ ทำให้มีโอกาสเกิดอาการผิดปกติได้มากกว่าในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี

“ การทำพิธีต่าง ๆ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หันมาใช้ธูปที่มีขนาดสั้นลง ดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น ก็จะช่วยลดโอกาสสัมผัสหรือสูดดมในระยะเวลานานได้ นอกจากนี้ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการรับฝุ่นควันโดยตรง ”

7 วิธี ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากควันธูป

1. เลี่ยงสถานที่ ที่มีการจุดธูปเป็นประจำ เช่น สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา วัด ศาลเจ้า โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ ตรุษจีน และ เทศกาลมงคลต่าง ๆ (แต่ในปัจจุบัน มีหลายสถานที่ ยกเลิกการจุดธูปภายในสถานที่แล้ว)

2. สวมหน้ากากอนามัย ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทุกครั้งที่ต้องไปยังสถานที่ที่มีการจุดธูป เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และมีควันจากรถยนต์สูง

3. จุดธูปในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก หรือนำกระถางธูปไว้นอกตัวอาคาร

4. เลือกใช้ธูปสั้น แทนธูปยาว เพราะจะช่วยลดปริมาณควันธูปได้ดี และควรเก็บ หรือดับธูปให้เร็ว

5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เสมอ หลังจากสัมผัสธูป ถ้ามีควันธูปสัมผัสหน้าปริมาณมาก แนะนำให้ล้างหน้าด้วย

6. เลือกใช้ธูปไฟฟ้าทดแทนธูปจริง ลดควันได้ 100%

7. ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ ผู้ที่เลี่ยงควันธูปไม่ได้ ใช้ชีวิตอยู่กับควันธูปเป็นประจำ ควรตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

สุดท้ายนี้ การจุดธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดความสุขทางจิตใจ แต่เพื่อให้ห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพจากควันธูป รวมถึงช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม GedGoodLife แนะนำให้ใช้ธูปสั้น ธูปไฟฟ้าทดแทน และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องอยู่กับควันธูปและมลภาวะภายนอกเป็นเวลานาน

เครื่องฟอกอากาศ Air Ppura ช่วยทำให้อากาศดีดีกลับคืนมาสู่บ้านคุณได้

 

สรุป

“สำหรับในกลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง นับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก เนื่องจากโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อับทึบ ชื้น มีเชื้อรา หรือฝุ่นละออง ซึ่งสารเหล่านี้จะกระตุ้นให้เด็กเกิดอาการแพ้ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมควันธูป หากไม่สามารถเลี่ยงได้ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก รวมทั้งหลีกเลี่ยงการพักผ่อนหรือนอนหลับบริเวณที่มีการจุดธูป และหมั่นทำความสะอาดบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากควันธูปที่อาจตกค้างได้”

 

📞สั่งซื้อสินค้าโทร 089-936 3588📞

Facebook : Smile Shop International
Youtube : SmileShop International
Website : Smile Shop international

Leave a Reply

Your email address will not be published.