คุณรู้หรือไม่ว่า อากาศอันตรายกว่าที่คุณคิด

อากาศในบ้าน อันตราย

จุดธูปภายในบ้าน อากาศเป็นพิษ

กรัเป๋าหนัง อากาศเป็นพิษ

น้ายาลบคำผิด อากาศเป็นพิษ

 

แลคเกอร์ อากาศเป็นพิษ

กระดาษชำระ อากาศเป็นพิษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.