Category Archives: ป้องกันฝุ่น PM.2.5

ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ต้องรู้วิธีป้องกัน สารเคมี ในอากาศ

สารเคมี

มลพิษที่เกิดขึ้น จากสารเคมีพวกนี้ “ไม่ได้มีพิษเฉียบพลัน แต่เป็นกลุ่มหมอกควันที่มีสารเคมีเจือปนมีผลต่อร่างกายในระยะยาว ถ้าสูดหายใจเข้าไปจะมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ

เครื่องฟอกอากาศยูวี ควรวางไว้ตรงไหนดี

เครื่องฟอกอากาศ

จุดที่ดีที่สุดสำหรับวาง เครื่องฟอกอากาศ ควรวางห่างจากผนัง หรือสิ่งกีดขวางประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้มีอากาศหมุนเวียน เข้า ออก รอบเครื่องได้อย่างเป็นอิสระ ส่วนการเปลี่ยนแผ่นกรอง ทั่วไป คือทุก 6เดือน แต่หากคุณตั้งเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะอย่างหนัก ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไว้ขึ้น

ไฟป่า และหมอกควัน กับปัญหาสุขภาพระยะยาว

ไฟป่า

หลายพื้นที่ของประเทศไทยอาจถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งมีความรุนแรงจากการเผาไหม้เป็นบริเวณกว้างจนยากต่อการควบคุม โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย หลายจังหวัดต้องเผชิญกับภาวะปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมทุกปี ซึ่งควันไฟนี้จะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีเขม่าควันและก๊าซพิษต่าง ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย

อาหารบำรุงปอด ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน สู้โรคร้าย ต้านมลภาวะ

อาหารบำรุงปอด

อาหารบำรุงปอด สำคัญไฉน ทั้งสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และเจ้าไวรัสวายร้ายโควิด-19 ต่างเป็นตัวการจ้องเล่นงานปอด ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งอาการปอดอักเสบ ปอดบวม หอบ หืด ถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพปอดให้ฟิตพิชิตสุขภาพดีกันอีกครั้ง

ควันธูป อันตรายเทียบเท่า PM2.5

ควันธูป

การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการเกิดโรคมะเร็งปอด แต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะมีการจุดธูป จุดประทัดและเผากระดาษเงิน กระดาษทองกันจำนวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเทียบเท่ากับควันบุหรี่เช่นกัน เนื่องจากการเผาไหม้ของควันธูป ประทัด และกระดาษจะทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ประกอบกับในธูปยังพบสารก่อมะเร็งมากถึง 3 ชนิด