ป้องกันได้ด้วยตัวเอง จากโรคระบบทางเดินหายใจ และเครื่องฟอกอากาศ

โรคระบบทางเดินหายใจ

3 นาที ป้องกันได้ด้วยตัวเอง จากโรคระบบทางเดินหายใจ

เพียงแค่อ่าน 3 นาที และปฏิบัติตาม ก็สามารถป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจด้วยตัวเองได้แล้ว
และเพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีระบบแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อ
เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น ปลอดภัยทั้งจากเชื้อไวรัส และฝุ่นละออง

สารบัญเนื้อหา

คำนำ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลมไปจนถึงปอด เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และซาร์ส เป็นต้น การติดเชื้อจากแบคทีเรีย ได้แก่ ปอดบวม และวัณโรค เป็นต้น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ บางคนอาจเป็นปีละหลายครั้ง เช่น โรคหวัด สามารถหายได้เอง และป้องกันได้ด้วยตัวเอง จากโรคระบบทางเดินหายใจ และใช้เครื่องฟอกอากาศช่วย และ การดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง

โรคทางเดินหายใจ ป้องกันได้

การติดต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สามารถติดต่อได้หลายทาง คือ

  • การไอ จาม หรือหายใจ รดกัน เชื้อโรคจะปนเปื้อนกับฝอยละอองของเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ฝอยละอองขนาดเล็กจะล่องลอยอยู่ในอากาศ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสูดลมหายใจเข้าไปก็จะติดเชื้อได้
  • การสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยโดยตรง จากการดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วย

การสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ช้อน จาน ชาม ของเล่น หนังสือ ฯลฯ หรือสิ่งสาธารณะที่แปดเปื้อนเชื้อโรค เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ราวโหนรถเมล์ เป็นต้น

การติดต่อ จาม

โรคของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง…เรื่องนี้ต้องรู้

โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ คือ โรคที่พบได้บ่อย และมีอาการตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงมาก อาการของโรคหลอดลมอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การแพ้ และการระคายเคืองจากสารเคมี แต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะโรคหลอดลมอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ

โดยทั่วไปมักเริ่มด้วยอาการของโรคหวัดนำมาก่อน เช่น มีไข้ น้ำมูกใส ต่อมามีอาการไอ เริ่มต้นมักจะไอแห้งๆ แล้วตามมาด้วยไอมีเสมหะขาวใสหรือเหลือง ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการ เป็นได้ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย อาการไอเป็นอาการเด่นที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ บางคนจะให้ประวัติว่าไอมากจนอาเจียน หรือไอจนนอนไม่ได้ บางครั้งจะมีลักษณะของอาการหอบร่วมด้วย

โรคปอดอักเสบ พบได้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และมักจะรุนแรงกว่า เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาการที่พบจะประกอบด้วย มีไข้ ไอ หายใจหอบ หรือมีลักษณะหายใจลำบาก ในเด็กเล็กมักจะมีอาการงอแงมากกว่าปกติ ไม่ยอมกินอาหารและน้ำ สาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งพบได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย นอกจากนั้น อาจเกิดจากการสูดสำลักอาหารและน้ำ รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อตามมา ในเด็กที่เป็นปอดอักเสบหลายๆ ครั้ง อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจอย่างถาวรได้ เช่น อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคหลอดลมโป่งพอง ส่งผลทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอย และจำเป็นต้องให้การรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

อาการโรคทางเดินหายใจ

การป้องกันโรค

การป้องกันโรคด้วยตัวเอง จากโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอื่น สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆโดยเริ่มจากตนเองก่อน เมื่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจควรปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่เชื้อ มีหลายวิธี ดังนี้

  • ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะมือเป็นตัวกลางสำคัญในการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปยังผู้อื่นโดยตรง
  • ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอ/จาม หลังใช้ควรทิ้งกระดาษลงถังขยะที่มีฝาปิ
  • ควรแยกห้องนอน ไม่นอนปะปนร่วมกับคนอื่น
  • ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ และ ไอ ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้น หากมีความจำเป็นต้องไปในที่ชุมชน เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน ที่ทำงาน รถประจำทาง และรถไฟฟ้า ฯลฯ
  • ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อป่วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

    อ่านเพิ่มเติม 10 เคล็ดลับสร้างอากาศดีในบ้านด้วยตนเอง

การป้องการ ใส่แมสค์

สรุป

ดังนั้น เมื่อทุกท่านป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และวัณโรค ฯลฯ ท่านสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วย หรือช้เครื่องฟอกอากาศช่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น และถ้าหากมีอาการป่วยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ สำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และไม่ควรใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ช้อน จาน ชาม ฯลฯ และที่สำคัญใช้เครื่องฟอกอากาศ แอร์เพียวร่า (Air Pura) ก็จะช่วยได้เยอะมากเลย เป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศ

🍃แอดมินขอเสนอเครื่องฟอกอากาส AIR PURA UV + HEPA เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ ใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติปล่อยแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม   ทำไมเครื่องฟอกอากาศต้องมี UV Light

‼️👨‍👩‍👧‍👦ตอกย้ำความคุณค่าด้วยโปรวันแม่👨‍👩‍👧‍👦‼️

🚚จัดส่งทั่วประเทศ (ค่าส่ง 205 บาท)
🔥พิเศษเพียง 5,990 บาท (ปกติ 9,000 บาท)
🔥ฟรี!!! แผ่นกรองอากาศ HEPA 1 แผ่น (มูลค่า 1,100.-)
💥#สินค้ามีจำนวนจำกัด ‼️ รีบเลย 💥

🍃คุณสมบัติเครื่องฟอกอากาศ AIR PURA UV + HEPA🍃

📌 กำจัดฝุ่น PM2.5 ควันบุหรี่ เชื้อรา แบคทีเรีย กลิ่นเหม็น กลิ่นอับ จุลินทรีย์
📌 มีUV ทำลายเชื้อโรคต่างๆ เชื้อไวรัส สารก่อภูมิแพ้ (UV เปิด 5 นาที ปิด 1 ชม.)
📌แผ่นกรอง 4 ชั้น เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ระบบกรอง HEPA + Activated Carbon + Negative ion
📌 มีAnion ปล่อยประจุไฟฟ้าลบ ช่วยในการดูดจับฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ
📌เหมาะสำหรับห้องขนาด 1-35 ตารางเมตร
📌มาพร้อม รีโมทคอนโทรล และ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ
📌หน้าจอสัมผัส Touch Screen มีโหมด Sleep
📌เสียงเบาเพียง 35 dB ไม่รบกวนการนอน
📌แสดงผลค่าอากาศบริสุทธิ์แบบเรียลไทม์
📌ดีไซน์สวยงามดีต่อใจ
📌เคลื่อนย้ายสะดวกจับถนัดมือ
📌ขนาด 330*220*505 mm.
📌น้ำหนัก 6.5 kg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.