ห่วงนำไหมขัดฟันหรือตัวนำไหม Gum Floss Threaders

50 ฿

ห่วงนำไหมขัดฟัน Gum Floss Threaders  หรือตัวนำไหมสำหรับขัดฟัน ใช้ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันสำหรับคนที่จัดฟัน ที่ผลิตจาก สหรัฐอเมริกา  1 ซอง มี 5 ชิ้น  วิธีใช้ สอดไหมขัดฟันเข้าไปในรูของตัวร้อยไหม  แล้วใช้ปลายด้านแหลมของตัวร้อยไหมสอดเข้าไปใต้เส้นลวด ดึงไหมออกมาจากตัวร้อยไหม