Tag Archives: สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการเป็นอันตราย จึงไม่ควร

ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ต้องรู้วิธีป้องกัน สารเคมี ในอากาศ

สารเคมี

มลพิษที่เกิดขึ้น จากสารเคมีพวกนี้ “ไม่ได้มีพิษเฉียบพลัน แต่เป็นกลุ่มหมอกควันที่มีสารเคมีเจือปนมีผลต่อร่างกายในระยะยาว ถ้าสูดหายใจเข้าไปจะมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ