Tag Archives: เครื่องกรองอากาศ

นอนไม่หลับ เครื่องฟอกอากาศแก้ปัญหาให้คุณได้

นอนไม่หลับ

นอนไม่หลับ การหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ จนพักผ่อนไม่เพียงพอ กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากโรคเรื้อรังบางโรค เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด ความดันโลหิตสูง และปัญหาทางด้านจิตใจ ความเครียดความกังวลต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ากระทบต่อการใช้ชีวิต คุณจะรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน และเป็นสาเหตุให้มีปัญหาในการทำงานได้ ซึ่งพบถึง 1/3 ของประชากรที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ นอนไม่หลับ และมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2 ต่อ 1 และพบบ่อยขึ้นตามอายุ

โรคระบบทางเดินหายใจ รู้จักไว้ ปลอดภัยกว่า

โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคระบบทางเดินหายใจ หมายถึงไข้หวัดธรรมดา(Common cold) เป็นโรคที่พบบ่อยมากทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งมักพบเป็นหวัดได้บ่อยถึงปีละ 6 – 8 ครั้ง เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่ำกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กอนุบาลจึงมีโอกาสเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่มาก ดังนั้นเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากขึ้น และอาจเจ็บป่วยจนถึงขั้นเป็นหวัดเรื้อรังหรือเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น หลอดลมปอด ไซนัสและหูชั้นกลางอักเสบตามมาได้

บอกลา ภูมิแพ้อากาศ ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

โรคระบบทางเดินหายใจ

“ภูมิแพ้อากาศ” โรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่ถูกกระตุ้นให้เกิดอาการได้เมื่ออุณหภูมิและความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมถึงการสูดดมสารระคายเคืองต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ ควันรถยนต์