Tag Archives: ไฟป่า วันนี้

ไฟป่า และหมอกควัน กับปัญหาสุขภาพระยะยาว

ไฟป่า

หลายพื้นที่ของประเทศไทยอาจถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งมีความรุนแรงจากการเผาไหม้เป็นบริเวณกว้างจนยากต่อการควบคุม โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย หลายจังหวัดต้องเผชิญกับภาวะปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมทุกปี ซึ่งควันไฟนี้จะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีเขม่าควันและก๊าซพิษต่าง ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย