ทำไมเครื่องฟอกอากาศต้องมี UV Light

UV เครื่องฟอกอากาศ

⁉️ทำไมเครื่องฟอกอากาศต้องมี UV Light?

: UV Light คือรังสี Ultraviolet Light โดยคถณสมบัติของรังสีนี้คือช่่วยกำจัดไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกในอากาศให้หมดไป โดยชนิดของแสง UV ในเครื่องฟอกอากาศจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรา
แต่จะส่งผลต่อการฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ เพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราควรจะเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีแสง UV นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *